Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA18-22. februar 2019.

EXCELLENT SMENEDELЈA OTVORENIH VRATA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Srbije, u saradnji sa međunarodnom osiguravajućom kućom COFACE, od 2012. godine dodelјuje Excellent SME sertifikat najuspešnijim malim i srednjim preduzećima. Imajući u vidu da je ove godine značajan broj kompanija iz Beograda dobio Excellent SME sertifikat Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda organizuje Nedelјu otvorenih vrata u Privrednoj komori Beograda kako bi uručili sertifikate i identifikovali poslovne potrebe privrednika radi kreiranja budućih usluga Komore. 

Privredna komora Srbije više od 6 godina dodelјuje sertifikate kompanijama na osnovu zadatih kriretijuma. Sertifikat Excellent SME Srbija važi godinu dana, pod uslovom da u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocene. Praćenje poslovanja kompanija obezbeđuje njegovu primerenu kredibilnost, kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju.

Nedelјa otvorenih vrata, kada će biti uručeni sertifikati biće održana u periodu od 18. do 22. februara 2019. godine, od 12 do 17 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala II na drugom spratu.

Uručivanje sertifikata je, na vaš zahtev, moguće i pre termina Nedelјe otvorenih vrata. Molimo da nas pre dolaska kontaktirate kako bi za vas obezbedili odgovarajuće termine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Hedi Baltić, tel: 011/4149-642 e-mail: heda.baltic@pks.rs i Tijani Jovanović,  tel: 011/3625-147, mejl: tijana.jovanovic@pks.rs .

Komentari
(0)

26. februar 2019.

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI "DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNЈU BEOGRADA"  ZA 2019. GODINU

Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda  u saradnji sa Gradom  Beogradom i "Direkcijom za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda" održaće prezentaciju plana javnih nabavki "Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnјu Beograda"  za 2019. godinu. 

Prezentacija će biti održana u utorak, 26. februara 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, IV sprat, sala 402.

Javno predstavlјanje godišnjih planova nabavki predstavlјa svojevrsni dijalog i prvi značajan korak ka uspostavlјanju kvalitetne komunikacije između naručilaca i ponuđača.

Ovom prezentacijom obezbediće se blagovremeno informisanje geodetskih , projektantskih i građevinskih firmi o planiranim tenderima koje sprovodi Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda tokom 2019.godine, a kojima se realizuje pružanje usluga i izvođenje radova u okviru poslova pripremanja i opremanja građevinskog zemlјišta.

Prezentacija javnih nabavki ima za cilј da omogući svim zainteresovanim privrednim društvima  da se pre objavlјivanja oglasa o javnoj nabavci, upoznaju sa pregledom Plana nabavki, brojem nabavki i vrstama postupaka, izvorima finansiranja, dinamikom sprovođenja nabavki i najčešćim problemima u pripremanju ponude, kako bi se što kvalitetnije pripremili za učešće na tenderima koji slede.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće na prezentaciji prijave putem linka OVDE najkasnije do 25. februara 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, kontakt osobe: Jelena Plavanski, tel. 011/264-3-774, e-mail: jelena.plavanski@pks.rs i Jelena Marković, tel. 011/3629-116; e-mail: jelena.markovic@pks.rs


Komentari
(0)

1. jun 2019.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

Komentari
(0)

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANjA JEDINSTVENE ČLANARINE I
FINANSIRANjU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI


Komentari
(0)