Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25. avgust 2016.

GRAD BEOGRAD OBJAVIO JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI I SAMOZAPOŠLJAVANJA

Gradski Sekretarijat za privredu objavio je javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja. Visina opredeljenih finansijskih sredstava je pet miliona dinara za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja, u maksimalnom iznosu do pola miliona dinara po korisniku. Mogu se koristiti za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga u Naučno-tehnološkom parku Beograd u prvoj godini poslovanja.
Cilj namenjenih sredstava je podrška samozapošljavanju nezaposlenih lica, razvoj novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, stvaranje novih tehnoloških preduzeća, povećanje konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.
Troškovi koji se finansiraju, su troškovi infrastrukturnih i stručnih usluga od strane Naučno-tehnološkog parka Beograd, u koje spadaju: kancelarijski poslovni prostor (korišćenje zajedničkih prostorija – sala za sastanke i prezentacije i dr.), administrativne i stručne usluge (knjigovodstvene, pravne i sekretarske usluge) i ostale relevantne usluge u zavisnosti od stepena razvoja biznis ideje.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 25. avgust 2016. godine do 15 časova. Više informacija.


Komentari
(0)

20-25. septembar 2016.

5.

 

KINA-EVROAZIJA EXPO - MEĐUNARODNI KONVENCIONI I IZLOŽBENI CENTAR SINĐJANGA, GRAD URUMĆI, PROVINCIJA SINĐJANG, NR KINA

Međunarodni sajam KINA-EVROAZIJA EXPO je privredna manifestacija od izuzetnog međunarodnog značaja, koja se održava svake druge godine. Tokom svog postojanja, od osnivanja, na sajmu je održano nekoliko stotina: foruma za zvanice visokog ranga, usko specijalizovanih i stručnih događaja, investicionih i trgovinskih pregovora. Do sada je na sajmu izlagalo oko 109 hiljada inostranih i kineskih kompanija i učestvovalo je više od 1,2 miliona privrednika.
Ove godine, 5. međunarodni sajam Kina-Evroazija Expo 2016 će biti održan u periodu od 20-25. septembra, u Urumćiju, glavnom gradu provincije Sinđjang. Ceremonija svečanog otvaranja i glavni poslovni forum biće održani tokom prepodnevnih časova 20. septembra, dok su poslepodnevni sati 20. septembra i ceo dan 21. septembra predviđeni za poslovne susrete i predstavnike poslovnih zajednica zemalja učesnica. Sajam će biti otvoren za širu javnost od 22-25. septembra. Izložbeni prostor sajma podeljen je u tri zone: Zona za saradnju i investicije, Paviljon za međunarodnu saradnju i saradnju sa Hong Kongom, Makaom i Tajvanom i Paviljon za trgovinu i robu široke potrošnje. Paviljon za trgovinu i robu široke potrošnje obuhvata asortiman roba i usluga iz oblasti tekstilne industrije, odeće i obuće, poljoprivrede i prehrambene industrije, proizvodnje vina, proizvodnje nakita i žada, industrije građevinskog materijala, proizvodnje mašinske opreme, inženjeringa, proizvodnje vozila, logistike i informatike, proizvodnje poljoprivrednih mašina i opreme. 

Više informacija dostupno je na internet stranici Sajma http://en.caeexpo.org/  ili se možete obratiti Privrednoj komori Beograda, Centru za ekonomske odnose s inostranstvom, telefon: 011/2642 – 088, e-mail: centareoi@kombeg.org.rs


Komentari
(0)

21-25. septembar 2016.

38.  SAJAM GRAĐEVINARSTVA, 11. SAJAM VODE-VODOVODI-SANITARNE TEHNOLOGIJE I 4. SAJAM ENERGETIKE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Jadranskim sajmom u Budvi poziva vas da učestvujete kao izlagač ili da posetite 38.  Sajam građevinarstva, 11. Sajam vode-vodovodi-sanitarne tehnologije i 4. Sajam energetike
Posetioci /izlagači ovih sajamskih manifestacija biće u prilici da predstave svoje proizvode i usluge, ali i da se upoznaju sa novim proizvodima i tehnologijama i da uspostave direktne kontakte sa potencijalnim partnerima radi ostvarivanja saradnje na svim nivoima. 
Tokom 38. Sajma građevinarstva biće predstavljeni različite oblasti građevinske industrije, a takođe i najuspešniji predstavnici iz svih oblasti građevinske delatnosti: visokogradnja, niskogradnja, inženjering i projektovanje izgradnja i održavanje objekata, materijali, okovi i bravarije, sanitarna galanterija i sl. Princip održivog razvoja, racionalizacije potrošnje vode, pozicioniranje postojećih i izgradnja novih sistema za snavdevanje vodom, tretman i odvođenje otpadnih voda jesu teme 11. Sajma vode-vodovodi-sanitarne tehnologije, dok su proizvodnja, prenos, distribucija  i racionalizacija  korišćenja energije, uz predstavljanje novih tehnologija u sektoru energetike, teme 4. Sajma energetike u Budvi.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u delegaciji, molimo vas da se (preliminarno) prijavite do 29. jula 2016. (prijavni formular u prilogu)  radi dalje organizacije delegacije. Prijave dostaviti Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda na e-adresuvtosic@kombeg.org.rs . O svim tehničkim detaljima odlaska delegacije na sajamske manifestacije u Budvi bićete blagovremeno obavešteni, nakon formiranja delegacije.  Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspoloaganju.  


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)