Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

22-24. mart 2017.

PIVOT TABELE U EXCEL-U  (CIKLUS SPECIJALISTIČKIH TRENINGA ZA ANALIZU PODATAKA U EXCEL-U)

Pivot tabele su jedan od skrivenih dragulja Excel-a koji je nedovoljno i nerado korišćen čak i od ljudi sa velikim iskustvom u radu sa Excel-om zbog toga što na prvi pogled deluje nejasno i komplikovano. Pivot tabele omogućavaju brzo sumiranje i analiziranje velikih količina podataka.

Predavač : Aleksandar Matić