Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25. april 2017.

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI JKP "GRADSKA ČISTOĆA" U 2017. GODINI

PKS-PK Beograda i JKP "Gradska čistoća" organizuju prezentaciju plana javnih nabavki za 2017. godinu u utorak, 25. aprila 2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 401 (četvrti sprat)

Privredna društva i preduzetnici imaće priliku da se upoznaju sa javnim nabavkama koje će JKP "Gradska čistoća" raspisati tokom godine. Predmet javnih nabavki JKP "Gradska čistoća" su poslovi iz oblasti servisiranja vozila i opreme, komunalne opreme, vozila (kamioni, smećari, cisterne i td).
Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovoj prezentaciji i molimo da najkasnije do 24. aprila 2017. godine potvrdite učešće putem on line prijave.