Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12-13. septembar 2017.

OBUKA: "KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE"

Isplativost ne znači isto što i zarada, profit u poslovanju, i ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

Dvodnevna obuka: "Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode" biće održana 12. i 13. septembra 2017. godine,  u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Obuka je namenjena top menadžmentu i rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima, key account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji, koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.