Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

12-13. septembar 2017.

OBUKA: "KAKO MERITI ISPLATIVOST ULAGANJA U KUPCE I PROIZVODE"

Isplativost ne znači isto što i zarada, profit u poslovanju, i ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

Dvodnevna obuka: "Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode" biće održana 12. i 13. septembra 2017. godine,  u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala III.

Obuka je namenjena top menadžmentu i rukovodiocima profitnih centara, rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima, key account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje, finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka, svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji, koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.