Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

usvojen na sednici Skupštine grada Beograda održanoj dana 21.12.2017. godine.