Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom Privredna komora Srbije

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije

Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2016/2017. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2016. do 30.09.2017. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodeljuje se do 10 nagrada za doktorske disertacije.

Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 011 26 42 774, 064 87 60 181 i 064 87 60 121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 24. maja 2018. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona. Odluka i kriterijum