Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


 TREĆI FORUM GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA KINE I ZEMALjA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Beograd će od 15. do 17. oktobra 2018. biti domaćin Trećeg foruma gradonačelnika glavnih gradova država centralne i istočne Evrope i NR Kine (16+1).

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma 16+1 su razvojne mogućnosti, podrška inovacijama i preduzetništvu kroz inicijativu „Jedan pojas jedan put” (SMART CITY) i turizam kao pokretač privrede, saradnje i povezivanja 16+1 zemalјa korišćenjem savremenih informacionih tehnologija u turizmu kao klјuč uspeha (TURIZAM).

Forum gradonačelnika 16+1 je odlična prilika za učvršćivanje ekonomske saradnje, promociju razvojnih potencijala, kao i razmenu iskustava u oblasti kulture, polјoprivrede, turizma, obrazovanja, industrije, energergetike i saobraćaja.

Vlada Narodne Republike Kine inicirala je „16 + 1” u cilјu podsticanja saradnje između NR Kine i šesnaest zemalјa Centralne i Istočne Evrope: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Crne Gore, Polјske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Republike Makedonije.

Pokrenuta u Polјskoj 2012. inicijativa o saradnji „16 +1” nastoji da intenzivira i proširi ekonomsku, političku i kulturnu saradnju između regiona Centralne i Istočne Evrope i NR Kine kroz razmenu iskustava na samitima, konferencijama, poslovnim forumima i drugim događajima posvecćenim privredi, turizamu, obrazovanju, polјoprivredi, energetskim izazovima, saobraćaju i razvoju infrastrukture.

Kao dodatni impuls saradnje sa zemlјama Evropske unije, a i šire, NR Kina je ozbilјno krenula i u pravcu regionalne saradnje za oblast Centralne i Jugoistočne Evrope. Rezultat te saradnje potvrđen je u Varšavi 2012. kada je potpisano „12 mera za unapređenje saradnje između NR Kine i 16 zemalјa Centralne i Istočne Evrope (CIEZ)” i objavlјen paket mera za jačanje saradnje. Među merama je i kreditna linija od 10 milijardi dolara.

Predložena inicijativa odredila je novi pravac saradnje između država CIEZ i NR Kine, a jednim delom i ukupne odnose između NR Kine i Evropske unije.

Podsećamo da je Prvi forum gradonačelnika 16 + 1 održan u Sofiji u septembru 2016, dok je Podgorica bila domaćin Drugog foruma 16 + 1, septembra 2017.