Prijavni list
Prezentacija: Prezentacija plana javnih nabavki JKP "Beograd put" u 2017.godini

Događaj je završen, prijave nisu više moguće
Kada: od: 26. apr 17, 11:00   do: 26. apr 17, 12:30
Gde: sala 401, Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12
Kotizacija: Bez kotizacije
Prijavljivanje je otvoreno do: 25. apr 17.
Informacije: tel: 362-51-44
fax:
e-mail: zorica.vulevic@pks.rs
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika, Privredna komora Beograda zadržava pravo da otkaže događaj.
Molimo Vas da popunite prijavni list sa podacima o privrednom subjektu/organizaciji i podacima o polazniku.
Pravno lice Fizičko lice
PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU/ORGANIZACIJI
MB:
Unesite prvo matični broj i kliknite na dugme Unesi MB. Posle toga će Vam biti omogućeno da unesete ostale podatke. Ako imamo Vaše podatke sa prethodnih događaja, forma će se automatski popuniti. Molimo Vas da unesete eventualne izmene.
*    
PIB:  
Poslovno ime: *  
Adresa i mesto: *  
Opština:
Telefon:
E-mail: *    
Broj zaposlenih:
Direktor/vlasnik:
PODACI O POLAZNIKU
E-mail:
Unesite prvo e-mail polaznika i kliknite na dugme Unesi e-mail. Posle toga će Vam biti omogućeno da unesete ostale podatke. Ako imamo Vaše podatke sa prethodnih događaja, forma će se automatski popuniti. Molimo Vas da unesete eventualne izmene.
*    
Ime: *  
Prezime: *  
Funkcija *  
Sektor:
Kontakt telefon: *  
Telefon/fax:
Vaši podaci su nam potrebni kako bismo održavali stalnu saradnju sa Vama i redovno Vas informisali o organizovanju seminara, kurseva i drugih obrazovnih oblika u Privrednoj komori Beograda.