Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SKUPŠTINA SRBIJE RATIFIKOVALA SPORAZUM CEFTA 2006

Narodna Skupština Republike Srbije ratifikovala je 25.09.2007. Sporazum CEFTA 2006. Za ratifikaciju je glasalo 137 narodnih poslanika. U pitanju je multilateralni sporazum, koji zamenjuju 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini, a kojim je predviđeno formiranje potpune zone slobodne trgovine u regionu, do 31.12.2010.godine. Sporazum CEFTA 2006 su 19.decembra 2006.godine u Bukureštu potpisale: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija, Crna Gora i UMNIK u ime Kosova, uz obavezu da ga ratifikuju u svojim parlamentima. Sporazum je stupio na snagu kada su 5 država članica izvršile ratifikovanje, a u Srbiji će stupiti na snagu 30 dana od dana ratifikacije.
Od CEFTA sporazuma se očekuje da doprinese povećanju trgovine u regionu, da omogući zemljama potpisnicima da učestvuju u multilateralnom trgovinskom sistemu, pod istim uslovima za sve proizvođače, proširenje i modernizaciju domena slobodne trgovine, otvaranje većeg tržišta za investicije (jer će investitori gledati na atraktivnost jedinstvenog regiona, a ne na pojedinačne male države).