Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


SKUPŠTINA SRBIJE RATIFIKOVALA SPORAZUM CEFTA 2006

Narodna Skupština Republike Srbije ratifikovala je 25.09.2007. Sporazum CEFTA 2006. Za ratifikaciju je glasalo 137 narodnih poslanika. U pitanju je multilateralni sporazum, koji zamenjuju 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini, a kojim je predviđeno formiranje potpune zone slobodne trgovine u regionu, do 31.12.2010.godine. Sporazum CEFTA 2006 su 19.decembra 2006.godine u Bukureštu potpisale: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija, Crna Gora i UMNIK u ime Kosova, uz obavezu da ga ratifikuju u svojim parlamentima. Sporazum je stupio na snagu kada su 5 država članica izvršile ratifikovanje, a u Srbiji će stupiti na snagu 30 dana od dana ratifikacije.
Od CEFTA sporazuma se očekuje da doprinese povećanju trgovine u regionu, da omogući zemljama potpisnicima da učestvuju u multilateralnom trgovinskom sistemu, pod istim uslovima za sve proizvođače, proširenje i modernizaciju domena slobodne trgovine, otvaranje većeg tržišta za investicije (jer će investitori gledati na atraktivnost jedinstvenog regiona, a ne na pojedinačne male države).