Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Odeljenje za pravne poslove
11000 Beograd
Pasterova 14
tel. 2067-128, 2067-298

Istraživač – pripravnik za rad na projektu – na određeno vreme do 3 godine

  • VII stepen stručne spreme, medicinski ili drugi odgovarajući fakultet, primereno osnovnom sadržaju rada odeljenja, zvanje istraživač-pripravnik iz oblasti delatnosti odeljenja.

Zainteresovani kandidati za navedene poslove uz prijavu treba da podnesu dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Prijave slati na adresu Instituta – Odeljenje za pravne poslove.