Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet
11000 Beograd
Vojvode Stepe 305
tel. 3091-252

Docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast upravljanje, menadžment, ekonomika i marketing u železničkom saobraćaju – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka

Asistent za užu naučnu oblast drumski i gradski transport putnika – na određeno vreme od 3 godine

  • U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Saobraćajnog fakulteta

Asistent za užu naučnu oblast industrijska logistika, lanci snabdevanja i skladišni sistemi – na određeno vreme od 3 godine

  • U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Saobraćajnog fakulteta

Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05) i Statutom Saobraćajnog fakulteta. Rok za prijavljivanje kandidata na konkurs je 15 dana. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, diplome, spisak radova i radove) dostaviti na adresu fakulteta.