Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitetska dečja klinika
11000 Beograd
Tiršova 10
tel. 2060-676

Klinički lekar za potrebe dečje hirurgije

 • VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit
 • prosečna ocena na studijama iznad 8,5
 • poznavanje najmanje jednog svetskog jezika

Klinički lekar za potrebe pedijatrije

 • VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit
 • prosečna ocena na studijama iznad 8,5
 • poznavanje najmanje jednog svetskog jezika

Lekar specijalista dečje hirurgije

 • VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet,
 • završena specijalizacija iz dečje hirurgije
 • radno iskustvo na poslovima lekara specijaliste dečjeg hirurga najmanje 3 godine
 • prosečna ocena na studijama iznad 8,5
 • poznavanje najmanje jednog svetskog jezika

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji "Poslovi". Prijave sa dodatnom dokumentacijom se šalju u zatvorenoj koverti, na adresu klinike, sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem lekara".