Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


   

Poštovani,

Za savremeno, dostojno i brzo praćenje privrede u medijima, Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda je osnovala Centar, kojim proširuje i dopunjuje usluge za svoje članove:

PRIVREDNI  MEDIJA CENTAR – MESTO SUSRETA MEDIJA I PRIVREDE

Prijatan i nov ambijent: sala za konferencije, prezentacije, kontakte, s najmodernijom opremom za usluge dinamičnog informisanja i ostalih delatnosti od interesa privrede i medija.

Namera nam je da Vam omogućimo, da brže, jednostavnije i efikasnije predstavite svoj proizvod, uslugu ili promovišete ono što je Vašoj firmi od posebnog značaja.

Verujemo da će naše usluge biti od koristi Vama, a simbolične cene i profesionalni kadar ispuniti Vaša očekivanja.

Za dodatne informacije možete se obratiti na:

Telefoni: (+ 381 11) 2641 474 lokal: 178 i 165

Faks: (+381 11) 2642 029

E-mail: infopkb@pks.rs

Dobrodošli!