Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

POSTANITE ČLAN PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Privredna komora Beograda je poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata na teritoriji Beograda. Članovi Privredne komore Beograda su privredni subjekti, preduzetnici i svi oni koji obavljaju privrednu delatnost.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA I UNAPREĐUJE POSLOVANJE
POMAŽEMO
ZASTUPAMO INTERESE PRIVREDNIH SUBJEKATA
INFORMIŠEMO


Kontakt

     tel: (+381 11) 2641 474 / lok. 165 
      e-mail: clanstvo@pks.rs