Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 MILIVOJE MILETIĆ
V.D. DIREKTOR

tel: +(381 11) 264 33 44
e-mail:  kabinetbg@pks.rs


Milivoje Miletić rođen je 20. novembra 1951. godine u Donjem Dobriću u Srbiji. Završio je gimnaziju u Loznici i diplomirao hidroenergetski smer na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavio se implementacijom sistema kvaliteta i objavio je niz stručnih radova iz oblasti održavanja, remonta, montaže i investicionih zahvata u industriji. Bio je direktor fabrike Hemiremont u Loznici, tehnički direktor HK Viskoza, a zatim generalni direktor i predsednik Upravnog odbora lozničke Viskoze. Obavljao je poslove potpredsednika Skupštine opštine Loznica, bio je savezni i republički poslanik, predsednik nekoliko odbora u Skupštini Srbije i član Centralnog koordinacionog tima za privredu u Vladi Srbije.
U Privrednoj komori Srbije radio je kao direktor Biroa za regionalnu saradnju i na tom poslu posebno se angažovao u primeni CEFTA sporazuma. Bio je i savetnik predsednika Privredne komore Srbije i direktor Sektora industrije i poljoprivrede u PKS.
Govori francuski i engleski jezik.
Milivoje Miletić je oženjen, otac je troje dece.