Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADAGODIŠNJA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA - BEOGRADSKI POBEDNIK

20. jun 2016.


Godišnja nagrada dodeljuje se za izuzetne rezultate u proizvodnji i drugim oblastima privređivanja, za izvanredan doprinos u ostvarivanju razvoja i unapređenju privrede Beograda, za dugogodišnji rad u privredi i u pogledu doprinosa u informisanju javnosti o rezultatima u privredi.NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA

7. april 2016.

Privredna komora Beograda dodeljuje godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske radove studenata fakulteta i viših škola u protekloj školskoj godini, koji imaju primenu ili su od posebnog značaja za privredu Beograda.

Nagrade Komore dodeljuju se radi podsticanja razvoja naučnog i stručnog rada i primene aktuelnih i stručnih tema u oblasti privrede Beograda.

NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA

7. april 2016.

Privredna komora Beograda dodeljuje godišnje nagrade za najbolje pronalaske, dizajnerska i racionalizatorska rešenja (tehnička unapređenja) koje su ostvarili pronalazači, dizajneri i racionalizatori u tekućoj godini.

Nagrade Komore se dodeljuju radi podsticanja pronalazaštva, dizajnerstva i racionalizatorstva u privredi Beograda, ili za privredu Beograda, radi podsticanja i afirmacije uspešnijih rešenja i usmeravanja zaposlenih ka ovom radu, pa time i razvijanju pronalazaštva, dizajnerstva i racionalizatorstva.


24. maj 2016.

U cilju stimulisanja naučnoistraživačkog rada, njegove primene u praksi i veće afirmacije najboljih proizvođača primarne poljoprivredne proizvodnje: ratarsko-povrtarske, voćarske, stočarske proizvodnje, kao i ukupne poljoprivredno-industrijske proizvodnje na području Beograda, dodeljuju se »Godišnje nagrade« Privredne komore Beograda poljoprivrednim proizvođaćima i poljoprivrednim stručnjacima - organizatorima proizvodnje.