Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25-26. februar 2014.

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU – KONFERENCIJA O UPOTREBI IKT U ŠKOLAMA

IT i obrazovanjeSa ciljem unapređenja kvaliteta prosvetnog sistema u Srbiji konferencija posvećena upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanju „Nove tehnologije u obrazovanju – konferencija o upotrebi IKT u školama“ održaće se u Domu omladine u Beogradu 25. i 26. februara 2014. sa početkom u 9:30 časova.
Više informacija o konferenciji   možete  naći  na sajtu  www.britishcouncil.rs/nas-rad-u-srbiji/obrazovanje/nove-tehnologije-u-obrazovanju