Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25-26. februar 2014.

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU – KONFERENCIJA O UPOTREBI IKT U ŠKOLAMA

IT i obrazovanjeSa ciljem unapređenja kvaliteta prosvetnog sistema u Srbiji konferencija posvećena upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanju „Nove tehnologije u obrazovanju – konferencija o upotrebi IKT u školama“ održaće se u Domu omladine u Beogradu 25. i 26. februara 2014. sa početkom u 9:30 časova.
Više informacija o konferenciji   možete  naći  na sajtu  www.britishcouncil.rs/nas-rad-u-srbiji/obrazovanje/nove-tehnologije-u-obrazovanju