Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Transfer tehnologija i ekologija
Aktuelno
Razvoj MSP i preduzetništva
Aktuelno, Aktivnosti
Poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ekonomska politika, prestrukturiranje i razvoj
Aktuelno
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

21. mart 2014. 

 

POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA


Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja na aktuelnu temu Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizuje jednodnevni stručni skup na temu:  POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA
Stručni skup će se održati  21. marta 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, Beograd, Kneza Miloša 12, sala na IV spratu, sa početkom u 15:00 časova. Program skupa realizuje predavač i specijalista za poresko savetovanje Snežana Andžić, Privredni savetnik.
Teme u okviru stručnog skupa:
Poreski obveznic; Oporeziva prava kao predmet poreza na imovinu; Umanjenje obračunatog poreza za površinu zemljišta pod objektom; Način utvrđivanja poreske osnovice; 'Tržišna' vrednost kao poreska osnovica;Knjigovodstvena vrednost kao poreska osnovica.
Kotizacija
po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi: 5.500,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike iznosi:  7.500,00 din. neto + PDV.  Kotizacija uključuje: potreban radni materijal za seminar, osveženje u pauzama. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave (PRIJAVA).
Kontakt:  
Centra za poslovno obrazovanje Privredne komore Beograda 3619-472, Nenad Kostić, savetnik.