Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


2. februar 2010.
   FARMA SANSKIH KOZA KAO EKONOMSKA RAČUNICA

 

Beogradsko preduzeće Beokapra, investiralo je sredstva u izgradnju farme koza koja će, kada stigne oprema iz inostranstva (za ishranu i mužu) postati najsavremeniji objekat te vrste u Srbiji. U objektu površine 2.500 kvadratnih metara trenutno se nalazi 180 sjajnih sanskih koza, rase koja je poznata po visokoj mlečnosti. Farma ima kapacitet za držanje 500 grla i u potpunosti je prilagođena pravilnom odgajanju koza. Planirana je i izgradnja mlekare u kojoj bi se pravili finalni proizvodi - koziji sir za domaće i strano tržište.