Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

4. mart 2010.  ZABRANJEN PROMET ZELENE KAFE I ČAJA U CRNOJ GORI

Zdravstveno-sanitarna inspekcija Crne Gore zabranila je dalji uvoz i prodaju zelene kafe i zelenog čaja za mršavljenje i naredila njihovo povlačenje iz svih apoteka. Centar za ekotoksikološka ispitivanja potvrdio je da ti dijetetski proizvodi ne ispunjavaju zahteve u pogledu bezbednosti za ljudsku upotrebu i potrošnju, zbog prisustva štetnog sibutramina, koji izaziva ozbiljan poremećaj u organizmu.