Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


29. mart 2010.
  MOGUĆ  ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U BEOGRADU

Svi zainteresovani koji imaju nameru da se bave poljoprivredom, a nemaju svoju zemlju, moći će od grada Beograda da zakupe zemljište. Do maja meseca biće ponuđeno 9.700 ha, pre svega oranica, ali i nešto bašti i voćnjaka. Sve parcele moći će da se dobiju na javnom nadmetanju. Početna cena će, prema najavama, biti 100 evra po hektaru, a izlicitirani iznos predstavljaće cenu zakupa na godišnjem nivou. Grad Beograd od ove rente planira prihod od 6 miliona dinara. Kao i svake godine, određene parcele biće besplatno date za istraživačke svrhe - 187 ha moći će da koriste Institut za kukuruz, Poljoprivredni fakultet i Poljoprivredna škola. Nešto više od 1.500 hektara biće dato rasadnicima i kombinatima, koji tu zemlju već decenijama koriste po osnovu vlasništva nad infrastrukturom. Prvenstvo zakupa određene parcele imaće oni koji su je prethodnih godina već iznajmljivali.