Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. februar 2017.

PREDSTAVNICI KOMORE PRIVREDNIKA SOLUNA POSETILI PRIVREDNU KOMORU SRBIJE - PRIVREDNU KOMORU BEOGRADA

U Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda održan je sastanak sa predstavnicima Komore privrednika Soluna, u cilju upoznavanja sa najboljom praksom, organizacijom i načinom funkcionisanja komorskog sistema u Srbiji, a radi eventualne primene istovetnog sistema organizacije u Komori privrednika Soluna. Grčku privrednu delegaciju, sačinjenu od 26 članova odbora Komore, predvodila je gospođa Marija Kolja Caruka, zamenik ministra u Ministarstvu za Makedoniju i Trakiju kao i predsednik Komore, gospodin Mikalis Zorpidis. Oblasti poslovanja članova privredne delegacije iz Soluna su u sektorima turizma, trgovine i usluga, finansija, saobraćaja, osiguranja, marketinga, prometa nekretnina i novinarstva.
U uvodnom obraćanju delegaciji iz Republike Grčke, Milivoje Miletić, v.d. direktor Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda upoznao je prisutne na sastanku sa novom organizacijom i načinom funkcionisanja komorskog sistema Srbije, kao i sa privrednom politikom i investicionim potencijalima Republike Srbije i grada Beograda.