Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

7. april  2017.

OBUKA: OBAVLJANJE POSLOVA REFERENTA ZAŠTITE OD POŽARA - PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA U ZAVISNOSTI OD SPECIFIČNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA FIRME –Obuka je namenjena licima zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara: referenti ZOP,  rukovodioci službe ZOP, lica koja obavljaju poslove ZOP za eksterne firme i predstavnicima menadžmenta, vlasnicima/direktorima firmi koji žele više da saznaju o značaju primena mera zaštite od požara u procesu poslovanja, kao i kvalitetu dokumenata na koje stavljaju potpis i za koje su zakonski odgovorni.

Predavači: Maja Stešević, dipl.građ.inž, stručni saradnik za obavljanje poslova ZOP i dr med. Marija Arandjelović, konsultant za upravljanje hemikalijama
Obuka se izvodi u vidu radionice zasnovane na praktičnom radu na primerima u grupama, u kojima učesnici samostalno uz prisustvo i nadzor mentora rešavaju konkretne probleme za navedene teme. Radionica omogućava osposobljavanje učesnika za profesionalno i efikasno obavljanje poslova zaštite od požara, kao i adekvatnu implementaciju zakonske regulative u cilju povećanja stepena bezbednosti objekta i tehnološkog procesa.
Odgovore na Vaše nedoumice dobićete direktno od vodećih stručnjaka iz ove oblasti uz rešavanje konkretnih primera iz prakse.

Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV).