Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

12. april 2017.

SEMINAR: ZAŠTITA PODATAKA KAO SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i predavačima, doc. dr. Goran Matić, doc. dr Mladen Мilošević  i prof. dr Мilan Мilošević, organizuje 12. aprila 2017. godine seminar: “Zaštita podataka kao segment korporativne bezbednosti”.
Seminar je namenjen: izvršnom menadžmentu, menadžerima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti, rukovodiocima pravnih sektora i službi, odnosno svima koji su na bilokoji način povezaqni sa bezbednosnim poslovima u kompanijama i organizacijama.
Teme:  "Obrada i zaštita podataka u funkciji korporativne bezbednosti" i "Izvori i vrste ugrožavanja bezbednosti informacija".  
Optimalni metodi zaštite podataka u različitim korporativnim okruženjima analiziraće se kroz radionicu na bazi specifične studije slučaja.
Kotizacija:  8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)