Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

27. mart 2017.

PREDSTAVlLJEN PLAN JAVNIH NABAVKI JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"

U Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda održana je prezentacija plana javnih nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" u 2017. godini.
Prezentacijom je, zainteresovanim privrednim subjektima, omogućeno da se, na osnovu plana i programa javnih nabavki, blagovremeno i adekvatno pripreme za učešće na tenderima koji slede, kako bi se sistem javnih nabavki učinio što efikasnijim, pristupačnijim i transparentnijim.
Izvršna direktorka pravnih poslova i poslova nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Svetlana Mijajlović rekla je da je za ovu godinu predviđen iznos od 10,5 milijardi dinara u svrhu javnih nabavki.