Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

28. mart 2017.

MODELI SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

U PKS-PK Beograda održan je okrugli sto "Modeli pospešivanja saradnje nauke i privrede" kome su prisustvovali predstavnici akademske zajednice (fakulteta, instituta), privrede i državnih organa. Okrugli sto je imao za cilj sagledavanje postojećih prepreka za prenos naučnih rezultata u privredu, kao i sagledavanje mera za uvećanje uticaja nauke na društvo u celini.
Na skupu su predstavljene podsticajne mere Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i programi podrške inovativnim kompanijama Razvojne agencije Srbije. Učesnici su upoznati sa mogućnosti koje pružaju Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Naučno tehnološki park Beograda i Inovacioni centar Mašinskog fakulteta. Kao primer dobre prakse prezentovano je iskustvo osnivača startap kompanije Honorarci, koji je svoju ideju, koristeći usluge NTP Beograda uspeo da komercijalizuje na tržištu.