Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


28. mart 2017.

MODELI SARADNJE NAUKE I PRIVREDE

U PKS-PK Beograda održan je okrugli sto "Modeli pospešivanja saradnje nauke i privrede" kome su prisustvovali predstavnici akademske zajednice (fakulteta, instituta), privrede i državnih organa. Okrugli sto je imao za cilj sagledavanje postojećih prepreka za prenos naučnih rezultata u privredu, kao i sagledavanje mera za uvećanje uticaja nauke na društvo u celini.
Na skupu su predstavljene podsticajne mere Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i programi podrške inovativnim kompanijama Razvojne agencije Srbije. Učesnici su upoznati sa mogućnosti koje pružaju Centar za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Naučno tehnološki park Beograda i Inovacioni centar Mašinskog fakulteta. Kao primer dobre prakse prezentovano je iskustvo osnivača startap kompanije Honorarci, koji je svoju ideju, koristeći usluge NTP Beograda uspeo da komercijalizuje na tržištu.