Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

11. april 2017.

"BEOGRADSKE ELEKTRANE" PREDSTAVILE PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

U Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda predstavljen je plan javnih nabavki JKP "Beogradske elektrane" za 2017. godinu.
Milivoje Miletić, v.d. direktora Privredne komore Srbije-Privredne komore Beograda rekao je da je predstavljanje plana javnih nabavki javnih gradskih preduzeća dobra praksa i način da se privrednim društvima sistem javnih nabavki učini što pristupačnijim i transparentnijim.
"Jedna od aktivnosti koju Privredna komora Beograda u kontinuitetu sprovodi, u saradnji sa Gradom Beogradom i gradskim javnim preduzećima, jeste i predstavljanje plana javnih nabavki. To je inicijativna naših članova, izvođača radova, koji žele da na vreme saznaju koji je obim i sadržaj planiranih radova i kakvi su tenderski uslovi, kako bi se na vreme pripremili i konkurisali za te poslove", rekao je Miletić.
Goran Aleksić, direktor JKP "Beogradske elektrane" je rekao da nastavak dobre tradicije da u Komori,  članovima Komore i potencijalnim ponuđačima koji možda nisu dovoljno aktivni, ukazuje na moguće nabavke koje će se dešavati u ovoj godini, a koje su vrlo bitne za dalji razvoj i održavanje energetskog sistema, odnosno toplanskog sistema u gradu Beogradu.