Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

11. maj 2017.

SEMINAR: UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK  GRAĐANA  ZA 2016. GODINU I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE OBRAZAC PPDG-2R

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, 11. maja 2017. godine, organizuje jednodnevni seminar koji obuhvata teme: Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak  građana  za 2016. godinu i popunjavanje poreske prijave obrazac PPDG- 2R; Povraćaj više  plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini; Prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017.
Predavač sa polaznicima  popunjava  poresku  prijavu  PPDG-2R, zahteve i obrasce uz istovremeno detaljno obrazlaganje sadržaja svake pozicije koji je propisan zakonom.

Predavač: Snežana Matejić, poreski savetnik.   Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).