Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

4. maj 2017.

SEMINAR: ALATI U TEŠKIM PREGOVORIMA SA VELIKIM KUPCIMA

U cilju unapređenja veština pregovaranja u veleprodaji koristeći napredne prodajne alate sa ciljem ostvarenja uspešne prodaje, lojalnosti kupaca i održive konkurentnosti na tržištu, ovaj seminar omogućava polaznicima da saznaju praktične alate za uspešno upravljanje teškim pregovorima sa velik im kupcima.
Naučite kako se adekvatno pripremiti i započeti prodajno pregovaranje; kako identifikovati želje, potrebe i prioritete velikog kupca; kako uticati na kriterijume donošenja odluka pri razmatranju opcija I mnoge druge korisne informacije sve do  uputstva kako uspešno finalizirati prodajne pregovore.

Predavači: Miodrag Kostić, CMC, internacionalno sertifikovani konsultant i  Mr Marko Burazor, višegodišnji poslovni konsultant iz oblasti prodaje, upravljanje klijentima i poslovne komunikacije.
Seminar  je namenjen: izvršnom menadžmentu, zaposlenima komercijale, prodaje, direktorima, vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede veštine pregovaranja sa velikim kupcima.
Kotizacija: 8.400 dinara po učesniku (bez PDV-a)