Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

26. april 2017.

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI JKP "BEOGRAD PUT" U 2017. GODINI

PKS-PK Beograda i Javno komunalno preduzeće "Beograd put" organizuju prezentaciju plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Prezentacija će biti održana u sredu, 26. aprila 2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 401 (četvrti sprat).

Privredna društva i preduzetnici imaće priliku da se upoznaju sa javnim nabavkama koje će JKP "Beograd put" raspisati tokom godine. Predmet javnih nabavki JKP "Beograd put" su poslovi iz oblasti proizvodnje materijala,  pružanja usluga,  izvođenje radova u delatnostima koje su povezane sa osnovnom delatnošću JKP "Beograd put".

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće na ovoj prezentaciji  i najkasnije do 25. aprila 2017. godine potvrdite učešće putem on line prijave.