Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


5. jun 2017.

KONSTITUISAN PARLAMENT PRIVREDNIKA PKS- PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA

U PKS-Privrednoj komori Beograda,  danas je održana  konstitutivna sednica Parlamenta privrednika - najvišeg organa koji ima ključnu ulogu u svim aktivnostima jedinstvenog komorskog sistema Srbije.
Parlament privrednika je najvažnije telo i temelj jedinstvenog komorskog sistema Srbije.  Od parlamenata i angažovanja privrednika zavisi koliko ćemo biti uspešni u unapređenju privrednog ambijenta, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na sednici u beogradskoj komori.
Predsednik PKS i v.d. direktor PKS - Privredne komore Beograda Milivoje Miletić su podsetili da su izbori za parlamente privrednika sprovedeni na nov način, na najširim demokratskim principima, u kome će svaki privrednik suštinski, zaista ostvariti svoje pravo da bira i da bude izabran, kao i da kreira komoru po meri privrede.
Skupu je prisustvovao i gradonačelnik grada Beograda Siniša Mali, koji je pohvalio uspešnu saradnju PKS - Privredne komore Beograda i grada Beograda.
Nakon kratkih obraćanja, direktor Privredne komore Srbije-PKB Milivoje Miletić je zajedno sa članovima Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda usvojio dnevni red sednice, na kojoj je Izabrano 85 članova Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda.
Članovi Parlamenta privrednika su birani po teritorijalnom i granskom principu. Po teritorijalnom je izabrano 43 člana Parlamenta, a po granskom 42 člana. Za predsednika Parlamenta izabran je Miroljub Aleksić “ALCO GROUP”, a za zamenika predsednika Parlamenta izabran je Bojan Kekić “POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD".
U okviru svojih nadležnosti, parlamenti privrednika posebno će se baviti razmatranjem uticaja propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrede regiona i dostavljati predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru PKS za kvartalne analize propisa od značaja za privredu, kako bi stavovi privrednika ovog regiona bili na pravi način zastupljeni pred nadležnim državnim organima i institucijama.