Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

7. jun 2017.

DANI MINSKA U BEOGRADU

Manifestacija “Dani Minska u Beogradu” održava se od 5. juna do 7. juna 2017. godine u organizaciji Grada Beograda i PKS - Privredna komora Beograda.
Manifestacija je posvećena razvoju bilateralnih ekonomskih odnosa. Takođe, propraćena je bogatim kulturno-umetničkim sadržajem.
U okviru ove manifestacije održan je Poslovni forum 6. Juna 2017. godine tokom kojeg su privrednici Minska i Beograda imali priliku da razmene iskustva i naprave preliminarne dogovore o budućoj saradnji. 
Tokom Poslovnog foruma, akcenat je stavljen na saradnju privrednika iz oblasti turizma i prehrambene industrije.
U toku Poslovnog foruma, nizom kulturno umetničkih događaja i izložbom svojih najznačajnijih proizvoda, grad Minsk je predstavio beograđanima svoje ključne potencijale.
Forum je otvoren plenarnom sesijom- “Razvoj poslovne saradnje Minska i Beograda”, kojoj su prisustvovali direktor PKS-Privredne Komore Beograda Milivoje Miletić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, generalni direktor Minskog odeljenja Beloruske trgovinsko – industrijske komore Aleksandar Fedorčuk, predsednik Minskog gradskog izvršnog komiteta Andrej Šorec.
Učesnici poslovnog foruma su imali priliku da prisustvuju prezentacijama o investicionim i turističkim potencijalima Beograda, kao i prezentaciji o unapređenju privredne saradnje Beograda i Minska, ali i turističkim potencijalima grada Minska.
Potpisan je sporazum o saradnji između “MINSK Turističko informacioni centar” i “Turističke organizacije Beograda”.
U okviru privrednog foruma održana su dva okrugla stola, gde su se predstavile beloruske kompanije iz oblasti prehrambene industrije i turizma. Paralelno su održani i B2b susreti privrednika iz Minska i Beograda.