Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

13. jun 2017.

ODRŽANA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj Komori Beograda danas je uspešno završena dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa svim aspektima javnih nabavki, od pojma i predmeta javne nabavke, zakonodavnih i institucionalnih okvira u Republici Srbiji i EU, konkursne dokumentacije, kriterijuma za dodelu ugovora kao i javnim nabavkama iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja, poštanskih usluga, odbrane i bezbednosti.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje.