Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. jun 2017.

ODRŽANA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj Komori Beograda danas je uspešno završena dvodnevna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa svim aspektima javnih nabavki, od pojma i predmeta javne nabavke, zakonodavnih i institucionalnih okvira u Republici Srbiji i EU, konkursne dokumentacije, kriterijuma za dodelu ugovora kao i javnim nabavkama iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja, poštanskih usluga, odbrane i bezbednosti.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje.