Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

20. jun 2017.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost organizuje: 

PREZENTACIJU PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Fond za inovacionu delatnost 01. juna 2017. godine pokrenuo je Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.
Cilj programa je podsticanje inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju. Fond dodeljuje sredstva do 80.000,  odnosno do 300.000 evra za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Predstavljanje programa će se održati u Privrednoj komori Srbije- Privrednoj komori Beograda, ulica Kneza Miloša 12, u utorak 20. juna 2017. godine u 11.00 časova, sala VI , na VI spratu.

Rok za prijavu , najkasnije do 19. juna 2017. godine.

Za sve dodatne informacije i prijavu učešća, kontakt osobe su Jelena Plavanski, e-mail jelena.plavanski@pks.rs i Snežana Zečević, e-mail: snezana.zecevic@pks.rs, tel. 3625-144.