Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

15. jun 2017.

ODRŽAN JE OKRUGLI STO: ”POVEĆANJE KONKURENTNOSTI MSP KROZ    UŠTEDU ENERGIJE I MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA” 

U Privrednoj Komori Srbije - Privrednoj Komori Beograda, danas je održan okrugli sto na temu: ”POVEĆANJE KONKURENTNOSTI MSP KROZ UŠTEDU ENERGIJE I MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA” gde su Ana Bačurova i Marko Čolović iz EBRD-a, Mladen Prodanović iz Ambasade Švedske i Luka Naglić iz Carbon & Energy Experts predstavili učesnicima programe i mehanizme pomoću kojih institucije iz kojih dolaze odobravaju kredite, grantove i vaučere malim i srednjim preduzećima u Srbiji, u cilju povečanja energetske efikasnosti i konkurentnosti istih, zarad očuvanja i zaštite životne sredine.