Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

21. septembar 2017.

SEMINAR: "BEZBEDNO UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA I WIFI MREŽAMA U KOMPANIJI"

Na seminaru "Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i wifi mrežama u kompaniji", koji će biti održan 21. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, fokus je na temama:

  • Bezbednost mobilnih uređaja
  • Bezbednost podataka i aplikacija
  • Koncept BYOD
  • Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
  • Digitalna forenzika mobilnih uređaja

Polaznici će imati priliku da savladaju osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da se upoznaju sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže, ovladaju tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža, da nauče kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže i šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika).