Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. septembar - 2. decembar 2017.

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Kurs za samostalnog knjigovođu uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu, počinje 23. septembra, subotom, od 9 do 15 časova, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu, da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno  praktično  znanje i veštine da: 

  • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i  malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
  • razumeju  i primenjuju  osnovne poreske i finansijske propise,
  • izrade i podnesu poreske  prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao  i PDV prijave,
  • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce  finansijskih  izveštaja.