Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25. septembar 2017.

OBUKA: "EU PROJEKTI OD A DO Z"


Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će, zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus, pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka će biti održana od 25. do 29. septembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.