Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


12. oktobar 2017.

2. SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA

U Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda danas je održana druga sednica Parlamenta privrednika.
Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež pozdravio je prisutne i istakao da je Parlament privrednika osnovan da bi privredne komore raspolagale još jednim vidom direktne komunikacije sa privredom, i podsetio je da je cilj celokupnog procesa reorganizacije komorskog sistema redefinisanja komore u novi, efikasniji servis privrede Srbije. Čadež je podsetio da u parlamentima privrednika u celoj Srbiji učestvuje preko 800 privrednih subjekata, iz kojih je delegirano 144 privrednika u Skupštinu Privredne komore Srbije, 35 članova Upravnog odbora i 5 članova Nadzornog odbora, kao i da u okviru jedinstvenog komorskog sistema funkcioniše 136 grupacija u čijem radu aktivno učestvuje 1675 kompanija.
Čadež je istakao da jedan od ključnih mehanizama u zastupanju interesa privrede, jeste činjenica da zakon o privrednim komorama Vladu  i državne organe obavezuje da svaku regulativu, zakon, kao i izmenu i dopunu zakona upućuje privrednoj komori, koja ih zatim prosleđuje svojim članicama na mišljenje. Ovaj instrument za revidiranje zakonodavnog okvira i poboljšanje privrednog ambijenta jeste Kvartalna analiza propisa, i do sada je pokrenuto 73 zakonodavne inicijative, a do kraja godine se očekuje još dvadeset inicijativa. Takođe, Privredna komora Srbije učestvuje u radu 80 radnih grupa za pisanje novih i izmenu i dopunu postojećih zakona, kao na primer Zakona o privrednim društvima, u čiji nacrt je ušlo 65% komentara koje su podneli privrednici, pre nego što je Zakon ušao u javnu raspravu. Osim toga, privredna komora ima formirane stalne  radne grupe sa 13 ministarstava i Narodnom bankom Srbije, što predstavlja još jedan način komunikacije između privrede i državnih instituticija.