Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. decembar 2017.

NA SEMINARU O KONTROLINGU BROJNA PITANJA O OBRAČUNU CENE KOŠTANJA

Na dvodnevnom seminaru o kontrolingu održanom u PKS-Privrednoj komori Beograda, polaznici su imali priliku da se upoznaju s koracima i preduslovima potrebnim za implementaciju funkcije kontrolinga u proizvodnim kompanijama, dobili su i informacije i odgovore na brojna pitanja, od toga koliko stvarno košta proizvod ili usluga koja se prodaje do korisnih sadržaja o finansijskim izveštajima i specifičnostima proizvodnih kompanija, finansijskom vs upravljačkom računovodstvu, casestudy - specifičnosti kontrolinga, merenje rezultata u proizvodnim kompanijama, mapiranje mesta i nosioca troškova, koji su direktni i indirektni troškovi.
Predavači Ljubomir Jovanović, Milan Mijailović i Srđan Sladoje, konsultanti koji su uradili veliki broj finansijskih analiza proizvodnih kompanija iz različitih privrednih delatnosti i imaju bogato iskustvo u uvođenju ili unapređenju funkcije finansijskog kontrolinga u proizvodnim kompanijama, su analizom primera pružili polaznicima seminara jasan uvid i važne pojmove o obračunu cene koštanja, planiranju, praćenju rezultata i pokazatelja uspešnosti proizvodnje.