Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. decembar 2017.

POLAZNICI SEMINARA "EU PROJEKTI OD A DO Z" SPREMNI  ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA

Tim stručnjaka je na petodnevnom seminaru o mogućnostima finansiranja projekata iz EU fondova, koji je odžan u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, uveo polaznike u ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije.

Predavači Zoran Krtinić, Marija Spasić Šola, Jelena Kolić i Ratko Bojović su eksperti Evropske trening akademije, koji su polaznike pripremili za pronalaženje i prepoznavanja prilika za finansiranje projekata, pružili im znanja i veštine potrebne za razvijanje projektnih ideja i nezavisni razvoj projektnog budžeta za projekte finansirane iz EU fondova, ali i tehnike za uspešno pripremanje tenderske dokumentacije i tenderske ponude za javne nabavke po pravilima EU.