Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA4. januar 2018.

KONKURS ZA NAGRADU GRADA BEOGRADA

Grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu Nagrade grada Beograda, a rok za podnošenje predloga je 20. februar. Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština Grada Beograda, a predlozi se dostavljaju pisarnici Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijatu za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6. Nagrada grada Beograda je priznanje koje se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine.

Više o uslovima za podnošenje predloga zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu Grada Beograda, u rubrici „Gradski oglasi i konkursi”.