Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA4. januar 2018.

PRIVREDA ODLUČUJE O KOMORSKOJ ČLANARINI

Mesečna članarina u Privrednoj komori Srbije (PKS) ove godine nekim kompanijama biće i manja od 300 dinara, koliko je iznosila najniža prošlogodišnja, ali nikome neće biti veća od 185.000 dinara, koliko su i u proteklih 12 meseci plaćala najveća preduzeća. To je usaglašen stav malih i velikih kompanija, u odluci koje su doneli sami privrednici na Skupštini PKS, rekao je za Tanjug predsednik Komore, Marko Čadež.
Koliko će morati da odvajaju za usluge koje im Komora pruža, zavisiće pre svega od veličine preduzeća i poslovnog prihoda ostvarenog u protekloj godini.
„Saslušali smo privredu i na zahtev samih privrednika i u konsultacijama sa hiljadama kompanija, koje su trajale tokom cele godine, uvažavajući njihove predloge korigovali smo postojeći sistem obračuna i otklonili neke nedostatke do sada važeće metodologije“, navodi Čadež, napominjući da su privrednici i učestvovali u izradi nove metodologije i doneli konačnu odluku koliku će članarinu plaćati.
Kompanije su, objasnio je Čadež, sada razvrstane prema Zakonu o računovodstvu, na mikro, male, srednje i velike, a uz poslovni prihod, koji je bio jedini kriterijum za obračun članarine u 2017, kao korektivni faktor uvažen je i broj zaposlenih i vrednost imovine.