Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


1. februar 2018.

IPARD PROGRAM ZA KOMPANIJE I INDIVIDUALNE PROIZVOĐAČE

Privredna komora Srbije, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), održala je u PKS-Privrednoj komori Beograda predavanje na temu "Predstavlјanje mera IPARD programa Republike Srbije" za privredna društva i individualne proizvođače. Učesnici su upoznati sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima na koje se mogu koristiti pretpristupna sredstva EU namenjena polјoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.
Ovim programom, do 2020. godine, predviđena je podrška merama ruralnog razvoja, u iznosu od oko 230 miliona dinara i on podrazumeva investicije u fizička sredstva na poljoprivrednim gazdinstvima ili investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, isključivo u sektorima prerade mleka, mesa, voća i povrća.
Sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije, Aleksandar Bogunović je rekao da se specifičnost IPARD programa, za razliku od nacionalnog, nalazi u znatno dužem periodu koji korisnici mera imaju od apliciranja do realizacije investicije i do povraćaja sredstava.