Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


5. februar 2018.

CENTRALNI REGISTAR FAKTURA FUNKCIONISAĆE OD 1. MARTA - SVA POTRAŽIVANJA OD JAVNOG SEKTORA MORAĆE DA SE PRIJAVE

Ako račun ne bude na listi - kao da ne postoji. Novac sigurno neće stići. Od prvog dana marta sva potraživanja od javnog s
ektora moraće da se prijave. Od tada počinje da funkcioniše Centralni registar faktura. U njemu će biti fakture korisnika javnih sredstava jednih prema drugima, ali i potraživanja privatnika od javnih institucija. Osnivanje Centralnog registra faktura predviđeno je izmenama Zakona o izmirenju novčanih obaveza.
Javna preduzeća, direktni ili indirektni budžetski korisnici moraće da provere da li je ispostavljena faktura upisana u Centralni registar. Poveriocu će novac moći da isplate isključivo ukoliko je faktura evidentirana. Privatnici koji budu ispostavljali fakturu prilikom registrovanja moći će da ispostave ispravnu fakturu sa instrukcijama za plaćanje dužniku.
Izvor: eKapija, Novosti