Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


21. mart 2018.

OBUKA: Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usvršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju

Pet časova obuke Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usvršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju biće održani u sredu, 21. marta 2018, od 09.30 do 14.00 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, sala 2.

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije možete dobiti u Centru za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 931, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs