Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


13. mart 2018.

OKO 10 MILIJARDI DINARA PROCENJENA VREDNOST NABAVKI JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ZA 2018. GODINU

Prezentacija plana javnih nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" u 2018. godini održana je danas u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda. Privredna društva su imala priliku da se upoznaju sa planom i programom javnih nabavki koje će ovo javno preduzeće raspisati u tekućoj godini i da, u neposrednom kontaktu, dobiju što više informacija i zatraže određena razjašnjenja kako bi otklonili eventualne nejasnoće prilikom prijavljivanja na tender.
Predmet javnih nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su poslovi iz oblasti projektovanja, građevinskih i elektromašinskih radova, transporta, nabavka opreme, vodovodnog i kanalizacionog materijala i drugih usluga.
Izvršna direktorka pravnih poslova i poslova nabavki JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Svetlana Mijajlović rekla je da je za ovu godinu predviđen iznos od oko 10 milijardi dinara procenjene vrednosti nabavki, od toga oko 9,5 milijardi za javne nabavke i oko 500 miliona za nabavke na koje se zakon ne primenjuje.
Kada je reč o grupama nabavki, ove godine je situacija malo drugačija, jer je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sada u nadležnosti Grada, pa su smanjene nabavke radova u odnosu na prethodnu godinu, a povećana je nabavka dobara, koja ove godine učestvuje sa 64%, radovi sa 21, a usluge 15%, rekla je Mijajlović i dodala da je za ovu godinu planirano da se obavi ukupno 721 nabavka.