Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


14-23. maj 2018.

OBUKA: EU PROJEKTI OD A OD Z

Petodnevna obuka "EU projekti od A od Z" pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kreiranja i pisanja predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. 

Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja pomaže da struktuirate i formulišete projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Obuka će biti održana od 14. do 23. maja 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, od 9.00 do 15:30 sati, Resavska 15, velika sala.

Kotizacija: 38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs