Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


8. maj 2018.

KA PUNOJ DIGITALIZACIJI SRPSKIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


U PKS je formiran Centar za digitalnu transformaciju kako bi se ubrzala digitalizacija malih i srednjih preduzeća, i podigla njihova konkurentnost na evropskom tržištu. Danas je u Privrednoj komori Beograda održano prvo predavanje za dvadesetak konsultanata koji će pomagati čitavom sektoru MSP da se efikasno uključi u proces digitalne transformacije poslovanja.
Od 340 analiziranih malih i srednjih preduzeća u Srbiji, a u sektorima poljoprivrede, metalskom sektoru i uslugama, njih 60 odsto nema digitalnu strategiju, dok preostalih 40 odsto ima digitalnu strategiju koja se uglavnom tiče nabavke računara i korišćenja nekih oblika poslovne digitalne komunikacije.
To je pokazalo nedavno istraživanje Centra za digitalnu transformaciju, osnovanog pri Privrednoj komori Srbije, koje je pre dva meseca aktivirano u cilju digitalizacije malih i srednjih preduzeća i podizanju njihove konkurentnosti na evropskom tržištu.