Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


15. maj 2018.

GDPR SE PRIMENJUJE I IZVAN EU

Sa ciljem da se zameni Direktiva o zaštiti podataka iz 1995. godine, u zemljama Evropske unije 25. maja će početi da se primenjuje Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, koji uvodi nova i sveobuhvatnija pravila u pogledu korišćenja i zaštite podataka o ličnosti, a kazne za nepoštovanje ovih propisa dosežu i do 20 miliona evra.
U organizaciji PKS-Privredne komore Beograda i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, danas je, u Privrednoj komori glavnog grada, održana info sesija o aktuelnostima iz oblasti GDPR-a, u nameri da se privrednicima približi značaj GDPR-a i kako će uticati na privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.
Veliko interesovanje privrednika za ovaj skup je izazvano i činjenicom da je važenje akta prošireno i izvan EU, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji, ukoliko su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji ili praćenjem ponašanja građana EU.